Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl.

 

 

Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 9: 566 (1911)

Planta que no supera 0.5 m, espinosa i de vegades en forma de coixinet. Fulles lanceolades o una mica espatulades, amb pilositat blanquinosa o grisenca. Té la corol·la blanca, amb tonalitats roses als nervis de la part exterior.. Habita els indrets àrids en sòls sorrencs i pedregosos. És endèmica del Sàhara, s’estén del Marroc a Algèria.

 

 

Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl.

Flor, matollar àrid en sòl pedregós, vers Tan-Tan, Sàhara Occidental, març de 2011

 

 

Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl.

Flor, matollar àrid en sòl pedregós, vers Tan-Tan, Sàhara Occidental, març de 2011

 

 

Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl.

Mata florida, matollar àrid en sòl pedregós, vers Tan-Tan, Sàhara Occidental, març de 2011

 

 

Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl.

Rama amb fulles, matollar àrid en sòl pedregós, vers Tan-Tan, Sàhara Occidental, març de 2011

 

 

Flora