Associació Hortus Botanicus Ilercavonensis (HBI)


Identificació


Gènere

Gènere 1

Espècie

Esp tremendus

Autor, Publicació de l'espècie, Any de publicació

a, simp , Any(1)

Nom segons idioma


Nom en Català

ca

Nom en Espanyol

es

Nom en Anglès

an

Nom en Francés

fr

Descripció


Forma biològica

a

Hàbit

b

Àrrel

c

Tija

d

Fulles

e

Flors

f

Fruits

g

Llavors

h

Hàbitat


Hàbitat

h

Comunitat

c

Distribució general

dgene

Distribució Geogràfica

dgeo

Cita de la distribució Geogràfica

ci

Altitud (mínim)

1

Altitud (màxim)

22

Tipus

Autòctona