Palmaceae

Chamaerops humilis L.

 

 

Chamaerops humilis L., Sp. Pl.: 1187. 1753, margalló.

Palmera que supera en poc els dos metres, de fulles en forma de ventall.

De distribució mediterrània de l'oest.

És una planta que s'ha usat en cistelleria i i també se li ha donat altres usos tèxtls.

 

Chamaerops humilis L.

Planta en fruit, brolla de margalló sobre sol calcari esquelètic, el Garraf (B), Catalunya, novembre de 2008

 

 

Chamaerops humilis L.

Fruits, brolla de margalló sobre sol calcari esquelètic, el Garraf (B), Catalunya, novembre de 2008

 

 

Chamaerops humilis L.

Flors i fulles, desert de les Palmes, la Plana Alta, País Valencià maig del 2008

 

 

Chamaerops humilis L.

Plantes al seu hàbitat, desert de les Palmes, la Plana Alta, País Valencià maig del 2008

 

 

Chamaerops humilis L.

Plantes al seu hàbitat, ambient àrid ruderalitzat, vers Tizi Oussem, Alt Atlas, 1.700 m, Marroc, agost de 2011

 

 

Flora