Cupressaceae

 

Juniperus communis L. subsp. alpina

Juniperus communis L. subsp. communis

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea

Juniperus sabina L.

Juniperus thurifera L.

 

 

Juniperus comunis L., in Boissiera 23: 208. 1974

 

 

 

 

Juniperus comunis L.

Rames amb fulles i gàlbuls, Piqueras, Alto Tajo (Gu), Spain, abril de 2007

 

 

 

 

 

 

 

Juniperus oxycedrus L.

 

Juniperus oxycedrus L.

Fruits, gàlbuls madurs, vessants àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus oxycedrus L.

Arbre, gàlbuls madurs, vessants àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus oxycedrus L.

Arbre pasturat amb rebrots basals, gàlbuls madurs, vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

 

 

 

 

Juniperus phoenicea L.

Savina o sivina (Juniperus phoenicea) és un arbre o arbust del gènere Juniperus silvestre o plantada en jardins.
La savina és originària de la zona mediterrània i també es troba a Madeira,Illes Canàries i l'oest d'Aràbia. A totes les illes Balears hi està molt representat la subespècie (considerada per alguns taxonomistes com a varietat) Lycia
És una planta molt resistent al fred, la calor, la secada i els sòls pobres o lleugerament salins per això es troba des del nivell del mar fins els 2.400 metres d'altitud.
Pot arribar a ser un arbre de fins a 12 metres d'alt o ser un arbust de dos metres. El tronc de vegades és tortuós i la capçada pot estar deformada per l'acció del vent (sovint es veu així en zones litorals de Menorca).
Les fulles juvenils són aciculars i les adultes imbrincades.
Normalment és un arbre monoic però alguns exemplars són dioics (plantes masculines i femenines separades). Les flors masculines dispersen el pol·len al principi de primavera i les flors femenines es transformen en un gàlbul marró taronja amb de 3 a 8 llavors.

 

 

 

Juniperus phoenicea L.

Rames amb fulles i gàlbuls, Parc Natural del Massís del Garraf, Garraf (B), Catalunya, febrer de 2007

 

 

 

Juniperus phoenicea L.
Fruits, gàlbuls madurs, vessants àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

 

 

 

Juniperus sabina L.

Associació de Pino-Juniperetum sabinae, en primer terme veiem plantes reptants de savina muntanyenca (J. sabina). a dreta i esquerra a mig terme veiem mates de savina i ginebre (J. phoenicea i J. communis), l'arbre central es un pi roig i per aquesta espècie i per pinassa està format el bosc de darrere, al fons a l'esquerra "el pico" de Penyagolosa i al fons a la dreta la Lloma Plana, la foto està feta des d’un pla al nord-oest del Mas de Mor.

 

 

 

 

Juniperus sabina L.

Mates rastreres amb pi roig, Penyagolosa, L'Alcalatèn (CS), País Valencià, maig de 2008

 

 

Juniperus sabina L.

Rames amb gàlbuls, Piqueras, Alto Tajo (Gu), Spain, abril de 2007

 

 

 

 

 

 

 

Juniperus thuripera L., Sp. Pl.: 1039 (1753), savína turifera

Arbre que pot arribar a superar els 15 m, dioic amb peus masculins i femenins d'aspecte diferent, a la maduresa en forma més o menys piramidal, fulles primes i imbricades sobre les rames. Fruit en forma de gàlbul de fins a 8 o 9 mm, madura al cap de dos anys, primer glauc o pruinós i finalment púrpura negrós, té fins a 4 llavors.

Habita els indrets molt àrids en clima continental. De distribució mediterrànea de l'oest.

Espècie vulnerable que pot esdevenir en fort perill, a destacar els boscs de l'Atlas; als Monegres és cada cop més escadusser. S'havia utilitzat antigament a l'Aragó per fer bigues per als habitatges i sestadors de bestiar, a Marroc encara se n'utilitzen les branques per fer foc.

 

 

Juniperus thuripera L.

Fruits, gàlbuls verds, vessants àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Fruits, gàlbuls verds, i fulles a les rames,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Fruits, gàlbuls verds, i fulles a les rames,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Planta,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Rames amb gemma apical, Séstago, Monegros (Z), Spain març de 2008

 

 

Juniperus thuripera L.

Arbre amb tronc vell, bosc de savines,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Arbre amb tronc vell, bosc de savines,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Arbre, Séstago, cerca de la Salada de Piñol, Monegros (Z), Spain març de 2008

 

 

Juniperus thuripera L.

Arbre amb tronc vell, bosc de savines,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Bosc de savines,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Juniperus thuripera L.

Bosc de savines,vessanys àrids, Aïd Assif, Alt Atlas, Marroc, juliol de 2011

 

 

Flora