Acanthaceae

Acanthus mollis L.

Inflorescència, Barcelona, Barcelonès, Catalunya, indret ajardinat, abril de 2008

Planta naturaltzada en comunitats nitròfiles

 

Acanthus mollis L.

Inflorescència, flors, Barcelona, Barcelonès, Catalunya, indret ajardinat, abril de 2008

Flora