Anagallis monelli L.

 

 

 

 

Anagallis monelli L. subsp. monelli, Sp. Pl. 1: 148. 1753

Anagallis linifolia L. Sp. Pl., ed. 2: 212. 1762
Anagallis monelli subsp. collina (Schousboe) Maire
Lysimachia monelli ( L. ) U.Manns & Anderb., Willdenowia 39 (1): 52. 2009

Anagallis monelli és una espècie endèmica de la regió de la Mediterrània Occidental, inclosos el NO d'Àfrica i la Península Ibèrica. Les flors poden ser de color blau o vermell. La planta de flors vermell escarlata és la més comuna al Marroc.

Anagallis monelli is endemic species to the west Mediterranean region including NW of Africa and Iberian Peninsula. The flowers can be blue or red. The plant of reed scarlet flowers is the most common in Morocco

 

 

Anagallis monelli L.

Flors, erm pedregós vora comunitat de Tetraclinis articulata, Essaouira, Marroc, març de 2011

 

Anagallis monelli L.

Flors, erm pedregós vora comunitat de Tetraclinis articulata, Essaouira, Marroc, març de 2011

 

Flora