Poaceae

 

Lagurus ovatus L. 

Inflorescència, PN del Delta del Llobregat, Catalunya, abril de 2008

 

Lagurus ovatus L. 

Fulla i lígula, PN del Delta del Llobregat, Catalunya, abril de 2008

 

Tornar