Poaceae

 

Festuca eskia Ramond ex DC.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) Litard.

 

Festuca eskia Ramond ex. DC.

Pastures de gesp en flor, vessants del Montarto, Val d'Aran, Catalunya, agost de 2007.

 

Festuca eskia Ramond ex. DC.

Pastures de gesp en florals vessants del Montarto, Val d'Aran, Catalunya, agost de 2007.

Es pot observar l'estany deth cap deth Port a primer terme i a sobre a la dreta (sota en altitud) el de la Restanca, dalt a l'esquerra l'Estany de Mar amb l'illot central, i a la vall que sembla voler pujar a les Maladetes i a l'Aneto s'adivina l'estany Tort de Rius. El gesp arriba fins al mateix cim del Montarto.

 

 

 

 

 

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) Litard.

Inflorescència, Tuixent, Berguedà, Catalunya, juny de 2009.

 

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. spadicea (L.) Litard.

Inflorescència, Tuixent, Berguedà, Catalunya, juny de 2009.

 

Tornar