Poaceae

Paspalum dilatatum Poiret in Lam.

Paspalum distichum L.

 

Paspalum dilatatum Poiret in Lam.

Inflorescència. Montseny, Vallès Oriental, Catalunya, octubre de 2007

Paspalum dilatatum Poiret in Lam.

Fulla i l ígula. Montseny (B), Vallès Oriental, Catalunya, octubre de 2007

Paspalum dilatatum Poiret in Lam.
Inflorescència en antesi amb els estams i estils exerts. Herbassar ruderal vora l'Ebre. Riba-roja (T), la Ribera d'Ebre, Catalunya, Octubre de 2010.
Paspalum dilatatum Poiret in Lam.
Fulla i lígula. Herbassar ruderal vora l'Ebre. Riba-roja (T), la Ribera d'Ebre, Catalunya, Octubre de 2010.
Paspalum dilatatum Poiret in Lam.

Hàbitat. Herbassar ruderal vora l'Ebre. Riba-roja (T), la Ribera d'Ebre, Catalunya, Octubre de 2010.

 

 

 

 

 

Paspalum distichum L.
Inflorescència en antesi amb els estams i estils exerts. Herbassar ruderal vora l'Ebre. Flix (T), la Ribera d'Ebre, Catalunya, Octubre de 2010.
Paspalum distichum L.
Fulla i lígula. Herbassar ruderal vora l'Ebre. Flix (T), la Ribera d'Ebre, Catalunya, Octubre de 2010.

Flora