Genus Sedum L.

Per a la Secció Sedum seguinm els criteris taxonòmics adoptats per S. Castroviejo & M. Velayos a Flora Iberica, Vol.V (LXXXV. Crassulaceae)

 

 

 

Crassulaceae

 

 

 

 

 

 

 

Sect. 1. Sedum

 

Ser. 1. Acria A. Berger

Sedum acre L

Ser. 2. Macrosepala (Regel & Schmalh.) Boriss.

Ser. 3. Anglica ‘t Hart

Ser. 4. Melananthera ‘t Hart

Sedum melanantherum DC.

Ser. 5. Alpestria A. Berger

Ser. 6. Aithales (Webb & Berthel.) ‘t Hart

Ser. 7. Alba A. Berger

Ser. 8. Dasyphylla ‘t Hart

Ser. 9. Hirsuta Fröd.

Ser. 10. Pedicellata ‘t Hart

Ser. 11. Propontica A. Berger

Ser. 12. Rubra Boriss.


Ser. 13. Rupestria A. Berger

Ser. 14. Sedella (Fourr.) ‘t Hart

Ser. 15. Cepaea (W.D.J. Koch) Fröd.

Sedum cepaea L.

Ser. 16. Subrosea ‘t Hart

Sect. 2. Monanthoidea Batt.

 

Ser. 1. Monanthoidea Batt.

Sedum surculosum. Coss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedum acre L

Sedum cepaea L.

Sedum melanantherum DC.

Sedum surculosum Coss

 

Sedum acre
Sedum cepaea

Sedum melanantherum

Sedum surculosum